ТРД-38-4600-2-2-6-4 Цепь L=5016ММ Палессе 1218/812 (Palesse)